Screens för mud-recycling

”Effektiv mud-recycling visar att du tar ansvar för miljön.”

Att ta ansvar för miljön ligger i tiden. Inom kort blir alla tvungna att ta hand om, och återvinna, allt avfall från arbetsplatserna.
Men miljöansvar är inte allt – genom att recycla de borrvätskor du använder går det att spara rejäla pengar. Och här spelar välfungerande screens en nyckelroll. Stingrock screens har ett antal unika egenskaper, som tillsammans ger en längre livslängd till ett lägre pris.

För att du ska kunna jämföra kapacitet, funktion och få en uppfattning om förväntad livslängd bör märkningen vara kompatibel med API RP 13C. Tillverkningen ska givetvis kvalitetsäkras enligt ISO 9001 samt 14001. Alla de jämförande tester som gjorts visar att Stingrock screens har en klart att längre livslängd än övriga testade screens.

API anger antalet hål per cm2, där högre siffra desto finare material som siktas.

Stingrock Derrick Screens

Dimension
697*1053 mm
697*1053 mm
697*1053 mm
697*1053 mm
697*1053 mm
697*1053 mm
697*1053 mm
API
45
70
100
120
140
170
200

Kontakta oss mer för information