Expertrådgivning

”När du känner på dig att din egen kompetens inte riktigt räcker till.”

Vem som helst kan köpa en borrigg för schaktfri teknik, men tyvärr är det ingen garanti för framgång.

Med Sven Styrud vid din sida undviker du fallgroparna, ställer rätt krav, skriver rätt avtal och ser till att alla blir nöjda.
Sven kan också hjälpa dig att välja utrustning och se till att borrarteamen arbetar på rätt sätt. Allt för att maskininvesteringen ska bli så lönsam som möjligt. 

Som beställare kan du använda Sven Styrud när du vill vara säker på att ett schaktfritt projekt genomförs på rätt sätt och utan onödiga tilläggskostnader.

Kontakta oss mer för information