2020-12-10

Mag 8an har flera strängar på sin lyra!

På uppdrag av Johan Lundberg var vi för några veckor sedan i Göteborg och mätte in befintliga ledningars exakta läge för att förhindra kollision med framtida rörtryckningar.

Med vår Echo 90-sond gick det enkelt och smidigt att lokalisera ledningarnas position!