2020-11-17

Stenhårt jobb när Styruds Styrorock dundrar fram!

På Sahlgrenska i Göteborg ligger nu tre stycken snyggt nedborrade parallella ledningar med ett cc-avstånd på 180 cm och djup mellan 6,8 meter ner till 17,2 meter.
”Borra-till-funktionen” på Mag 8an fungerar otroligt bra och underlättar väldigt mycket i den kuperade och svåra terrängen, som det så ofta är när det är rena bergborrningar. Vi har under hela borrningen kunnat flytta fram instrumentet ca 25 meter i stöten och borrat, det spar både tid och underlättar för den som navigerar, säger David Brodén som är maskinchef på Styrorock.