2020-03-13

Lyckad borrning under Göta älv med Mag 8

När Vänersborgs kommun skulle bygga ny vattenledning till Vargön och Vänersnäs, valde man en ledningslinje över åkermark och under Göta älv. Alternativet hade varit att dra ledningen genom Vargöns samhälle, vilket blivit betydligt mer komplicerat.

Borrningen under älven utfördes av Styrud AB. Borrlängden var 440 meter varav cirka 300 meter under vatten. Som mest skulle ledningen ligga 22 meter under markytan.
Detta närmar sig gränsen för vad vanlig navigationsutrustning klarar. För att öka säkerheten användes Mag 8 från Underground Magnetics, som levererats av Stingrock AB.

– Förutsättningarna för jobbet var rätt tuffa, berättar Anders Malm, borroperatör på Styrud AB. Inmätningen av borrlinjen görs ju från en båt, och det höga vattenflödet på platsen – man tappade hela 900 m3 per sekund – gjorde inmätningen extra besvärlig.

– Dessutom är det många olika slags störningar som kan påverka signalen från sonden i borrhuvudet. Elektromagnetiska störningar från elledningar, järnväg, bilar mm är det vanligaste, men signalen kan också avskärmas av betongkonstruktioner och liknande. Och ju djupare borrlinjen är, desto högre är kraven på navigationsutrustningen.

– Med Mag 8 var signalstyrkan riktigt bra, och det var aldrig några problem att få borrlinjen att hamna där den skulle. För framtiden känns det bra att ha tillgång till den kapacitet och noggrannhet som Mag 8 ger.

Läs mer i Mag-8 broschyren.